Siguria fizike

Zbuloni vizitorët tuaj përpara se të hapni derën!

Nëse dëshironi të kurseni biznesin tuaj 24 orë në 7 ditë në javë, nëpërmjet një punonjësi shërbimi, qoftë me 1 turn, me dy apo tre, ne ju vijmë në ndihmë.

Shërbimi i ofruar nga ne do të funksionojë edhe si mirëmbajtje për objektin tuaj, përveç sigurisë për të cilën është menduar. Zakonisht vizitat e para në biznese apo institucione, kanë detyra më specifike si duhet të mirëmbahen hyrjet dhe daljet e punonjësve të hyrjeve dhe daljeve të tyre

Çfarë ofron një siguri fizike?

Sulmet fizike mund të jenë depërtimi në një qendër të sigurt të dhënash, tinëz në zona të kufizuara të një ndërtese, ose përdorimi i terminaleve ku nuk kanë qasje biznesi. Gjithashtu, në thelb, siguria fizike ka të bëjë me mbajtjen e objekteve, njerëzve dhe aseteve tuaja të sigurta nga kërcënimet e botës reale.

  • Parandalimi i krimit
  • Sulmet fizike
  • Siguria e transportit
  • Monitorim 24/7
  • Mbrojtja e institucioneve
  • Siguria e shtëpisë
×